Dansk, engelsk og musik

Jeg har dannet en Showbie klasse med forskellige filer til inspiration til lærere i forskellige fag. 

Filerne som bliver delt er brugt til dansk, engelsk og musik undervisning. Filerne kommer i ePub filer som er en form for e-bog fil samt PDF fil.

Showbie klassens kode: RWBCF

Håber det skaber inspiration til din egen undervisning og kreativitet.

Igennem relationskompetencen har du mulighed som lærer

at skabe læringsmiljø

Undervisningen skal arbejde i flere lag

Igennem leg har du mulighed for at skabe inklusion

Tænk over

SMART Boards - interaktiv skole

Til alle skoler som anvender SMART board som er interaktive og kan være med til at løfte undervisningen herunder dansk undervisningen. Hjemmesiden har materiale til: Billedkunst Biologi Dansk Engelsk Fransk Fysik/Kemi Geografi Historie Hjemkundskab Håndarbejde Idræt Kristendomskundskab Matematik Musik Nature/Teknik Samfundskundskab Sløjd Tysk

Apps i skolen

Didaktisk redskab

Den nye side giver muligheder for at inddrage Ipadden som didaktisk redskab.

Klik på nedenstående link for at se de gratis apps som giver eleverne mulighed for at arbejde med

forskellige kompetencer og færdigheder.

Apps i skolen

Hvad er EyeTeach?

EyeTeach er hjemmesiden rettet mod den nye lærer som har brug for aktiviteter til sin undervisning i fagene dansk og engelsk.

Nye ideer er nye værdier som har plads i den daglige planlagte undervising.

Derfor er det vigtigt, at dine aktiviteter har et bestemt fagligt formål og indhold. Men at det også bringer noget nyt til eleverne.

 

Aktiviteterne

Aktiviteterne skal tilpasses de forskellige niveauer i klassen i minimum 2 - for at alle elever

inddrages og elevernes sproglige udvikling både bliver udfordret, samtidigt med

at en reel læring sker.